O projektu

Naslov: SELPRAF | Do samozaposlitve z e-učnimi podjetji
Trajanje: november 2011 – oktober 2013
Akcija: Vseživljenjsko izobraževanje > Leonardo da Vinci > Prenos inovacij
Ključne besede Poslovanje, samozaposlitev, e-izobraževanje, e-vsebina, sodelovanje, informacijske tehnologije (IT), poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU)
Ključno sporočilo: Glavni cilj projekta SELPRAF je na eni strani razviti inovativni izobraževalni program SELPRAF za pridobivanje štirih ključnih kompetenc, na drugi strani pa omogočiti brezposelnim vključitev v učna podjetja in na ta način spodbuditi samozaposlovanje. Čeprav je samozaposlovanje že dolgo časa ena od možnih oblik zaposlovanja, se za njo odloči le malo brezposelnih oseb, ker niso samozavestne, nimajo ustreznih kompetenc in se bojijo neuspeha. Inovativen izobraževalni program SELPRAF, ki temelji na znanju in prenosu praktičnih izkušenj, bi lahko že v srednjeročni perspektivi prinesel pozitivne spremembe, in sicer bolj spodbudno okolje in večje zanimanje za podjetništvo.