Metodologija i plan rada

Plan rada pojašnjava očekivane rezultate i detalje predloženih aktivnosti za postizanje tih rezultata te donosi pregled resursa potrebnih za provedbu planiranih aktivnosti.

Plan rada u SELPRAF projektu je strukturiran u sedam radnih paketa (WP):

WP1: Analiza potrebnih sposobnosti i vještina na tržištu rada
Cilj je WP1 utvrditi razinu prethodno stečenog znanja unutar ciljne skupine (nezaposlene osobe s minimalnim četvrtim stupanjem obrazovanja), kao i znanja potrebnog za uspješno uključivanje na tržište rada te znanja potrebnog za pridruživanje vježbeničkoj tvrtki. To se uglavnom odnosi na identifikaciju ključnih kompetencija za osobno ispunjenje, aktivno građanstvo, socijalnu koheziju i prije svega zapošljavanje u društvu znanja.

WP2: Uvođenje koncepta vježbeničke tvrtke na tržište rada
Cilj je WP2 razviti SELPRAF program obuke prilagođen ciljnoj grupi projekta, odnosno onima koji traže posao u Sloveniji i Hrvatskoj. U tu svrhu treba biti postavljena posebna infrastruktura. Mi ćemo prenijeti inovacije – vježbeničku tvrtku, osnovanu u okviru slovenskog sustava strukovnog obrazovanja, na tržište rada (sektorski prijenos), a također ćemo prenijeti i prilagođen SELPRAF program obuke iz Slovenije u Hrvatsku (geografski prijenos). Da bi se olakšao sektorski prijenos inovacija treba biti prilagođena ciljanoj skupini i nadograđena s modernim e-learning tehnološkim sustavom. Geografski prijenos inovacija odnosi se na prijenos već prilagođenog SELPRAF programa obuke od Slovenije do Hrvatske, imajući na umu da će se morati provesti daljnje prilagodbe kako bi se zadovoljile specifične potrebe u Hrvatskoj. U procesu pretvorbe postojećeg modela obuke putem vježbeničke tvrtke za određene ciljane skupine trebaju se uzeti u obzir prethodno stečena znanja nezaposlenih osoba, treba identificirati ključne kompetencije i specifična znanja potrebna kako bi se kvalificirali za vježbeničku tvrtku. Ključna tematska područja (ključne kompetencije) nastavnog plana i programa bit će definirane na temelju rezultata analize u okviru WP1.

WP3: Razvoj e-learning sadržaja
Cilj je WP3 razviti e-learning sadržaj koji će, na temelju rezultata WP1, obuhvatiti četiri ključne kompetencije u skladu s europskim referentnim okvirom ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje: (1) Komunikacija na materinjem jeziku (2) Komunikacija na stranom jeziku, (3) Digitalne sposobnosti, i (4) Osjećaj za inicijativu i poduzetništvo. Studija iz WP1 odredit će u kojoj će mjeri individualne kompetencije biti uključene u sadržaj učenja (SELPRAF program obuke).

WP4: Obuka ciljane skupine
Cilj je ovoga rada ocijeniti razvijeni paket SELPRAF programa obuke i trenirati ciljanu skupinu za stjecanje četiri ključne kompetencije koje će biti odabrane sukladno s našim istraživanjem iz prvog radnog paketa te istovremeno provjeriti razinu izabrane teme i novu inovativnu nastavnu metodu (vježbenička tvrtka).

WP5: Procjena valjanosti i vrednovanje
Cilj WP5 je: (1) provjeriti učinkovitost SELPRAF programa obuke (tj. obuke putem računala putem simuliranih scenarija) na krajnjim korisnicima u smislu poboljšanja ciljanih vještina, znanja i osobnih atributa; ( 2) procijeniti dizajn infrastrukture SELPRAF programa obuke s krajnjim korisnicima, što će omogućiti rano otkrivanje problema i iskustva korisnika profila, a samim time i dati prijedloge za poboljšanje i redizajn prototipa.

WP6: Širenje i iskorištavanje
Svi će partneri biti odgovorni za širenje i iskorištavanje projekata. Sve pojedinosti u vezi s promotivnim materijalima, informacije za medije, članci itd., bit će dogovoreni na prvom partnerskom sastanku, a provedbu tih pravila pratit će vodeći podnositelj zahtjeva.

WP7: Upravljanje i osiguranje kvalitete.
Primarni mehanizam funkcioniranja projekta odgovornost je pojedinog partnera. Uloga svakog partnera jasno je definirana u radu svakog paketa te je u skladu s tehničkim i iskoristivim potencijalima odgovarajućeg partnera. Što se tiče naše suradnje, prema potrebi će se koristiti standardna tehnika upravljanja (povremena unutarnja izvješća o napretku i provjera provedbe), kao i internetski alati.