Ciljevi

SELPRAF projekt je prvenstveno razvijen u cilju konkretnog i inovativnog SELPRAF programa obuke te je kao takav optimalno sredstvo za uvođenje e-learninga s ciljem stjecanja četiri međusobno povezanih ključnih kompetencija:

 1. komunikacije na materinjem jeziku
 2. komunikacije na stranim jezicima
 3. digitalne kompetencije
 4. osjećaja za inicijativu i poduzetništvo, a time i omogućavanje određenim ciljnim skupinama nezaposlenih (s minimalnim četvrtim stupanjem obrazovanja) da sudjeluju u stručnom usavršavanju putem praktičnog rada u poduzeću, koje je razvijeno kao učinkovita metoda u okviru modernizacije strukovne izobrazbe i deregulacije sustava.

Ciljevi SELPRAF projekta su:

 • pripremiti analizu o razini prethodno stečenih znanja i kompetencija unutar ciljne skupine
 • uspostaviti SELPRAF program obuke (razvijanje usvojenog plana i programa obuke, koji se sastoji od dva dijela:
  • teoretskog dijela za stjecanje četiri ključne kompetencije,
  • praktičnog rada u tvrtki
 • razviti obrazovni sadržaj za stjecanje četiri ključne sposobnosti i praktični rad u tvrtki
 • obučiti 48 nezaposlene osobe (32 u Sloveniji i 16 u Hrvatskoj)
 • osigurati kvalitetu proizvoda sustavnim vrednovanjem tijekom životnog ciklusa projekta
 • osigurati kvalitetu i održivost rezultata projekta provedbom SELPRAF programa obuke u nacionalnom sustavu strukovnog obrazovanja i u programima osposobljavanja Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije (ZRSZ).