Partnerstvo u projektu

SELPRAF udruženje predstavlja uravnotežen sastav koji čine dugoročne zemlje članice EU (Velika Britanija), sadašnje članice (Slovenija) i država kandidat (Hrvatska). Sastav udruženja u skladu je s ciljem projekta, a to je promoviranje i stjecanje ključnih kompetencija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, jačanje integracije ICT istraživačkih napora u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te aktivnosti zapošljavanja.

Većina institucija koje rade pod ovom inicijativom već su radile uspješne zajedničke inicijative te su uspostavile odnose suradnje, poštovanja i otvorenosti. Tema projekta bliska je njihovom sadašnjem području interesa – svi partneri imaju iskustvo s e-learningom, razvojem e-learning sadržaja, radom s vježbeničkom tvrtkom, ocjenjivanjem rezultata projekta te imaju potrebne potencijale i resurse za razradu visoke kvalitete e-obrazovnih sustava, kao i mogućnosti da ih primijene u praksi.

Partnerska struktura temelji se na kompetencijama partnera te pritom osigurava: (1) visoka tehnologijska postignuća e-learning infrastrukture (tvrtka B2, JSI), (2) didaktičke metode u stjecanju kompetencija (Srednja škola Šentvid), (3) iskustvo na praksama u poduzeću (Srednja škola za ekonomiju Celje), (4) mrežu korisnika inovacije (Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije, Srednja škola Mate Blažine, Labin), (5) pilot trening i daljnju valorizaciju (Srednja škola za ekonomiju Celje, Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije, JSI), (6) širenje (JSI), (7) pružanje kvalitetne evaluacije rezultata projekta (University of Leicester, JSI). CPI bit će zajedno s Zavodom za zapošljavanjem Republike Slovenije odgovoran za analizu potreba na području identifikacije ključnih kompetencija.. Kvalitetu rezultata projekta mogu procijeniti jedino partneri koji su dovoljno dugo radili u ovom području, kao i predstaviti njihov sadržaj u cijeloj Europi na odgovarajući i stručan način.