SELPRAF Kick-off Meeting

Namen: SELPRAF Kick-off Meeting
Datum: Ponedeljek, 21. November 2011
Lokacija: B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, Slovenija

Objavljeno: 19. januar 2012