Kontakt

Viljana Brinovec, vodja projekta SELPRAF
Ekonomska šola Celje
Vodnikova ulica 10
3000 Celje, SLOVENIA


+386 (0)3 4254 742


+386 (0)3 4254 716


viljana.brinovec@guest.arnes.si