Partnerstvo v projektu

Partnerska struktura temelji na sledečih nalogah projektnih partnerjev: (1) visokotehnološki dosežki na področju e-učne infrastrukture (B2, IJS), (2) didaktični dosežki za pridobivanje ključnih kompetenc (Gimnazija Šentvid), (3) delo in izkušnje z delom v učnih podjetjih (Srednja ekonomska šola Celje), (4) mreža prejemnikov inovacij (ZRSZ, Srednja škola Mate Blažine), (5) poskusno usposabljanje in valorizacija projekta (Srednja ekonomska šola Celje, ZRSZ, IJS) and (6) vrednotenje ter diseminacija (IJS). Institucionalni partner CPI in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje sta odgovorna za analizo potreb oz. za identifikacijo in definicijo ključnih kompetenc. Kakovost rezultatov projekta lahko ocenijo samo partnerji, ki že dalj časa delujejo na tem področju; (7) za kvalificirano oceno rezultatov projekta bo poskrbela angleška Univerza v Leicestru. Na enak način bo poskrbljeno tudi za ustrezno in strokovno predstavitev vsebin na evropskem nivoju.