Rezultati projekta

Izvješća i dokumenti:

  • Analiza potreba za vještinama na tržištu rada, veljača 2012 (pdf)
  • Upitnik, ožujak 2012 (pdf)
  • Evaluation and Validation Report, listopad 2013 (pdf)
  • SELPRAF brošura

 

 

  • Promocijski material