Partnerji

Ekonomska šola Celje, Slovenija
Kontakt: Viljana Brinovec, projektni vodja
E-pošta: viljana.brinovec@guest.arnes.si
Splet: www.s-ses.ce.edus.si

Institut ‘Jožef Stefan’, Slovenija
Kontakt: Tanja Arh
E-pošta:tanja@e5.ijs.si
Splet: www.e5.ijs.si

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Slovenija
Kontakt: Davorin Majkus
E-pošta: davorin.majkus@cpi.si
Splet: www.cpi.si

Gimanzija Šentvid, Slovenija
Kontakt: Marija Mojca Peternel
E-pošta: mojca.peternel@guest.arnes.si
Splet: www.sentvid.org

B2 izobraževanje in informacijske storitve, Slovenija
Kontakt: David Rozman
E-pošta: david.rozman@b2.eu
Splet: www.b2.eu

Srednja škola Mate Blažine, Hrvaška
Kontakt: Čedomir Ružić
E-pošta: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr
Splet: www.ssmb.hr

                                University of Leicester, Velika Britanija
Kontakt: Effie Lai-Chong Law
E-pošta: elaw@mcs.le.ac.uk
Splet: www2.le.ac.uk

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Barbara Vrtačnik
E-pošta: barbara.vrtacnik@ess.gov.si
Splet: www.ess.gov.si

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje, Slovenija
Kontakt: Alenka Rumbak
E-pošta: alenka.rumbak@ess.gov.si
Splet: www.ess.gov.si