Učno podjetje

Učno podjetje predstavlja učinkovito učno okolje, v katerem lahko opravimo simulacije vseh administrativnih funkcij dejanskega podjetja. Učno podjetje je po obliki, organizaciji in funkciji podobno resničnemu podjetju. V svetu danes deluje približno 5800 učnih podjetij. »Zaposleni« v učnem podjetju delajo v oddelkih v simuliranem poslovnem okolju. Katalog izdelkov in storitev se trži pri drugih učnih podjetjih, tako učna podjetja med seboj trgujejo in ustvarjajo virtualne dobičke. Vse je popolnoma enako kot v resničnem svetu, z izjemo tega, da ni dejanskih izdelkov in da ne pride do izmenjave dejanskih sredstev. Učna podjetja brezposelnim posameznikom pomagajo do zaposlitve, saj lahko v njih uporabljajo in nadgrajujejo svoje znanje in veščine.

V Sloveniji učna podjetja že delujejo v okviru srednjih poklicnih šol (CUPS). Pri ustanovitvi učnih podjetji za potrebe brezposelnih oseb v Sloveniji in na Hrvaškem tako lahko govorimo o prenosu učnih podjetij z dveh vidikov: učna podjetja, ki v Sloveniji že delujejo v okviru srednjih poklicnih šol, bomo prilagodili in ustanovili za potrebe brezposelnih oseb v Sloveniji; nato bomo učna podjetja ustanovili še na Hrvaškem (geografski vidik). Postopek vključuje identifikacijo in analizo potreb brezposelnih oseb ter izbor inovativnih e-izobraževalnih vsebin, ki ustrezajo ugotovljenim potrebam. V prvi fazi bomo v okviru projekta SELPRAF pripravili inovativne e-izobraževalne vsebine, ki bodo skladne z ugotovljenimi potrebami ciljnih skupin ter z njihovimi socialnimi in kulturnimi okoliščinami. Te vsebine bomo nato postopno vključevali v poklicno izobraževalne programe na nacionalni, regionalni oz. sektorski ravni.

V primeru projekta SELPRAF ne gre zgolj za prenos učnega podjetja kot orodja, ki se uporablja v izobraževalnem sektorju, na trg delovne sile, temveč pride tudi do prenosa v obratni smeri. Izkušnje pri izvajanju na trgu delovne sile bomo prenesli nazaj na področje izobraževanja in jih uporabili za nadaljnji razvoj učnih podjetij v okviru strokovnih izobraževalnih programov. Sočasni prenos in razvoj učnih podjetij v dveh različnih državah nam bosta omogočila pridobivanje izkušenj v različnih okoljih, kar bo še dodatno vplivalo na kakovost rezultatov.